MUSICA CLASSICA ŽILINA

MUSICA CLASSICA ŽILINA je občianske združenie ,ktoré spája ľudí s pozitívnym vzťahom ku klasickej hudbe ochotných podporovať rozvoj umeleckých aktivít Štátneho komorného orchestra Žilina a priblížiť hudobné umenie z oblasti klasickej hudby mladým poslucháčom zo Žiliny a širšieho regiónu. Združenie je zamerané aj na ochranu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky “Dom umenia Fatra” a architektonickej pamätihodnosti mesta Žilina “Trávničkov dom”.