Hudba a Žilina

Štátny komorný orchester Žilina (v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA) vznikol roku 1974 ako jediný orchester “mozartovského typu” na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930-1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi a Simon Chalk.

Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festival  a Haydn  Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA Festival Peking a iné).

Predstavil sa v takých významných koncertných sálach ako Musikverein a Konzerthaus  vo Viedni, Dom umelcov v Prahe, Tonhalle Düsseldorf, Komická opera a Konzerthaus v Berlíne, Katedrála Sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, Teatro Arriaga v Bilbao, Concertgebouw v Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa v Paríži, Arena v Ženeve, Palacio de Deportes v Madride, Pavilhao Atlantico v Lisabone, Národné centrum interpretačného umenia Peking, Centrum umenia v Seoule, Sála Berlínskej filharmónie atď… Orchester uskutočnil už vyše 3000 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, Južnej Kórei, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.
ŠKO je od roku 2005 členom zoskupenia európskych orchestrov „ONE Orchestra Network for Europe“. S podporou EU vytvárajú tieto orchestre nový typ spolupráce zameraný na výmenu skúseností a rozvoj kultúry v Európe.

SKO_2015_spolocne0473_standardA4foto: Roderik Kučavík http://roderik.sk

So ŠKO Žilina účinkoval celý rad popredných umelcov ako napr. dirigenti Claus Peter Flor, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský, Vladimír Válek,  Jakub Hruša, Ľudovít Rajter, Petr Vronský, Eve Queler, Alexander Schwinck, Peter Maag, Tsugio Maeda, Ernst Märzendorfer, Misha Katz, Martin Sieghardt, Stefan Lano, Janusz Powolny, Pawel Przytocki, Vincent La Selva, Marco Armiliato, Karel Mark Chichon, Christian Benda, Dwight Bennett, Christian Pollack, Peter Breiner, Vladimír Kiradjiev, Urs Schneider, Volker Schmidt-Gertenbach, Niels Muus, Herman Engels, Georg Mais, Jean Bernard Pommier, Daniele Rustioni, Simon Chalk, Francesco Angelico, Nicola Giuliani, Theodore Kuchar, Jakub Hruša, Rastislav Štúr, Martin Leginus, Elim Chan, sólisti Igor Oistrach, Narciso Yepes, André Gertler, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Ilian Garnet, Jiří Bárta, Liana Issakadze, Olga Martinova, Jindřich Pazdera, Dalibor Karvay, Pavel Šporcl, Michail Gantvarg, Baiba Skride, Sophia Jaffé, Vanessa Mae, Daniel Mueller-Schott, Anatole Liebermann, Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Paul Badura-Skoda, Eugen Indjic, Till Felner, Timur Sergeyenia, Ludmil Angelov, Jean Bernard Pommier, Michael Kofler, Mario Carbotta, Juraj Bartoš, Andy Miles, Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Edita Gruberová, Georg Tichy, Gabriela Beňačková, Magdaléna Kožená, Ľuba Orgonášová, Ľubica Vargicová, Ľubica Rybárska, Magdaléna Hajossyová, Gustáv Beláček, Izabela Labuda, Martin Babjak, Peter Mikuláš, Otokar Klein, Pavol Bršlík, Benno Schollum, Ildikó Raimondi, Olivia Stapp, Jolana Fogašová, Mária Porubčinová, Jana Kurucová, Adriana Kučerová, Eva Hornyáková, Vesselina Kasarova, Vittorio Grigolo, Pretty Yende, Daniele Rigosa, David Miller, Sarah Joy Miller, Kremena Dilcheva, Pavol Hammel, Miro Žbirka, Andrej Šeban Band, Korben Dallas, speváčka Kristína, Pacora Trio, Baroque Jazz Quintet, Emil Viklický, Radovan Tariška, Radka Fišarová, Petr Vondráček, Bohemia Voice, Lucie Bíla, Il Divo, Il Volo a.i.

Pre hudobné  vydavateľstvá Opus, Donau, Naxos, Brilliant Classics, BMG, OEHMS Classics, Hevhetia, Music Master, Diskant a i. uskutočnil mnoho nahrávok s dielami Vivaldiho, Telemanna, Mozarta, Haydna, Beethovena, Hummela, Verdiho, Respighiho, Martinů, Dvořáka, J. Straussa st., ako aj českých a slovenských skladateľov. Pre Brilliant Classsics nahral kompletnú nahrávku Mozartových tancov (6 CD) a pre NAXOS kompletnú nahrávku diel Johanna Straussa st. (22 CD).

Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 2018 renomovaný čestný dirigent Leoš Svárovský, s ktorým orchester spolupracuje od roku 1993. V rokoch 1995 – 2000 pôsobil Leoš Svárovský ako šéfdirigent ŠKO Žilina.

www.skozilina.sk