Hudba a Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

(v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA) vznikol roku 1974 ako jediný orchester “mozartovského typu” na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930-1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli JanValta, LeošSvárovský, Oliver Dohnányi a od septembra 2015 Simon Chalk z Veľkej Británie. Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom SalzburgerFestspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festival  a Haydn  Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, FestaMusica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, MelosEtos v Bratislave, Janáčkov máj, MozartfestSchwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA Festival Peking a iné).

SKO_2015_spolocne0473_standardA4foto: Roderik Kučavík http://roderik.sk

Predstavil sa v takých významných koncertných sálach ako Musikverein a Konzerthaus  vo Viedni, Dom umelcov v Prahe, TonhalleDüsseldorf, Komická opera a Konzerthaus v Berlíne, Katedrála Sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, TeatroArriaga v Bilbao, Concertgebouw v Amsterdame, SymphonyHall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, TeatroAbadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa v Paríži, Arena v Ženeve, Palacio de Deportes v Madride, PavilhaoAtlantico v Lisabone, Národné centrum interpretačného umenia Peking, Sála Berlínskej filharmónie atď..  Orchester uskutočnil už vyše 2800 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.
ŠKO je od roku 2005 členom zoskupenia európskych orchestrov „ONE Orchestra NetworkforEurope“. S podporou EU vytvárajú tieto orchestre nový typ spolupráce zameraný na výmenu skúseností a rozvoj kultúry v Európe.

So ŠKO Žilina účinkoval celý rad popredných umelcov ako napr. dirigenti Claus Peter Flor, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, LeošSvárovský, Vladimír Válek,  Ľudovít Rajter, Petr Vronský, Eve Queler, Alexander Schwinck, Peter Maag, Tsugio Maeda, Ernst Märzendorfer, Misha Katz, Martin Sieghardt, Stefan Lano, Janusz Powolny, Vincent La Selva, Marco Armiliato, Karel MarkChichon, Christian Benda, Dwight Bennett, Christian Pollack, Peter Breiner, Vladimír Kiradjiev, Urs Schneider, Volker Schmidt-Gertenbach, Niels Muus, Herman Engels, Georg Mais, Jean Bernard Pommier, Daniele Rustioni, Simon Chalk, Francesco Angelico, Nicola Giuliani, Theodore Kuchar, sólisti Igor Oistrach, Narciso Yepes, AndréGertler, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Liana Issakadze, Olga Martinova, Jindřich Pazdera, Dalibor Karvay, Pavel Šporcl, Michail Gantvarg, Baiba Skride, Sophia Jaffé, Vanessa Mae, Daniel Mueller-Schott, Anatole Liebermann, Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Paul Badura-Skoda, Eugen Indjic, Till Felner, Timur Sergeyenia, Ludmil Angelov, Jean Bernard Pommier, Michael Kofler, Juraj Bartoš, Andy Miles, Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Edita Gruberová, Georg Tichy, Gabriela Beňačková, Magdaléna Kožená, Ľuba Orgonášová, Ľubica Rybárska, Magdaléna Hajossyová, Gustáv Beláček, Izabela Labuda, Martin Babjak, Peter Mikuláš, Otokar Klein, Pavol Bršlík, Benno Schollum, Ildikó Raimondi, Olivia Stapp, Jolana Fogašová, Mária Porubčinová, Vesselina Kasarova, VittorioGrigolo, PrettyYende, Daniele Rigosa, Il DIVO a.i.

Pre hudobné  vydavateľstvá Opus, Donau, Naxos, BrilliantClassics, BMG, OEHMS Classics, Hevhetia, MusicMaster, Diskant a i. uskutočnil mnoho nahrávok s dielami Vivaldiho, Telemanna, Mozarta, Haydna, Beethovena, Hummela, Verdiho, Respighiho, Martinů, Dvořáka, J. Straussa, ako aj českých a slovenských skladateľov. Pre NAXOS nahral kompletnú nahrávku diel Johanna Straussa st. (22 CD).

Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 1996 japonský dirigent TsugioMaeda, s ktorým orchester uskutočnil tri turné v Japonsku, desiatky vystúpení v Žiline a slovenských mestách a na medzinárodných festivaloch vo Viedni.

www.skozilina.sk