O nás

 

MUSICA CLASSICA ŽILINA je občianske združenie, ktoré spája ľudí s pozitívnym vzťahom ku klasickej hudbe. Našim cieľom je:

1/ Podporovať rozvoj umeleckých aktivít profesionálnych, ale aj amatérskych zoskupení, ktoré sa venujú interpretácií vážnej hudby.

2/ Približovať hudobné umenie mladým poslucháčom, sprostredkovať kontakty so živými koncertami obyvateľom miest a dedín v regiónoch Slovenska a v zahraničí.

3/ Rozvíjať a podporovať spoluprácu s mladou generáciou, školstvom i umeleckým školstvom. Zabezpečovať starostlivosť o odborný rast členov združenia a ponúknuť im možnosť nadštandardného prístupu k hudobnému umenia cestou vlastných aktivít, edičných činností a vzdelávacích aktivít.

4/ Organizovať súťažné prehliadky a festivaly pre tvorcov a interpretov klasickej hudby.

5/ Organizovať workshopy a interpretačné kurzy pre žiakov, študentov a pedagógov umeleckých škôl, ale aj profesionálnych hudobníkov.

6/ Spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami.

Predsedníctvo MUSICA CLASSICA ŽILINA, o. z.

Vladimír Hvizdák 
Mgr. art. Daniela Ráchelová
Mgr. art. Diana Čornaková, MBA