NAŠE AKTIVITY

MUSICA CLASSICA ŽILINA je súčasťou Žiliny 2026

Mesto Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Aj členovia nášho OZ pomáhajú spolu s umelcami a obyvateľmi skúmať budúcu identitu mesta a postaviť ju na hodnotách participácie, transparentnosti, tolerancie a environmentálnej zodpovednosti.

HOLD BOHUMILOVI URBANOVI

Pódiová diskusa s Lýdiou Dohnalovou a Jánom Figurom s videoprojekciou archívnych fotografií v sprievode Klavírneho tria (Kamil Mihalov, Lukáš Szentkereszty, Klaudia Kudjová-Remencová) a Suchoňovho Kvinteta.

FB_Kvapil

MODERNÉ VÝUKY HRY NA ZOBCOVÚ FLAUTU

Seminár MODERNÉ VÝUKY HRY NA ZOBCOVÚ FLAUTU je určený predovšetkým učiteľom zobcovej flauty ZUŠ, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vzdelanie. Cieľom seminára je priblížiť pedagógom niektoré základné poznatky dôležité pre vyučovanie. Jan Kvapil sa bude zameriavať na metodiku výučby technických schopností (dychová a prstová technika, artikulácia), názornú výučbu základných interpretačných schopností a diskusiu o problémoch, ktoré prináša pedagogická prax a ich riešenia.

Pocta Vrbovi a Wetzlerovi a koncert Musica Classica Žilina

Spomienka na útek Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z koncentráku a jednu z prvých písomných správ o tom, čo sa tam skutočne deje, má ale vždy aj umelecký rozmer. O ten sa tento rok postará 19-členný sláčikový orchester Musica Classica Žilina. Ich Pocta Vrbovi a Wetzlerovi ponúka prepojenie živej hudby, hovoreného slova a vizualizácie. Zaznie Adagio od Samuela Barbera a Adagietto z 5. symfónie cis mol od Gustava Mahlera. Mahlerova hudba bude prepojená s videoartovou vizualizáciou Správy Vrbu a Wetzlera, ktorú robí Jakub Pišek a bude aj čítanie z knihy Rudolfa Vrbu. Orchester bude hrať pod taktovkou mladého žilinského dirigenta Lukáša Pohůnka. Koncert v Novej synagóge sa koná vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a je aj súčasťou projektu Európa v Žiline v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vstup je preto voľný.