2% z dane

Podporte naše občianske združenie MUSICA CLASSICA ŽILINA –  2% z dane

Ako poukázať 2 % z dane z príjmu?

Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:

Ak ste zamestnanec…

1. Do 15.2.2021 požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 eurá.

2. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje. Identifikačné údaje MUSICA CLASSICA ŽILINA sú nasledovné:

 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Jána Vojtaššáka 3147/3, 01008 Žilina

4. Najneskôr do 15.2.2021 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.

PDF_icon

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)…

1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:

 • Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Jána Vojtaššáka 3147/3, 01008 Žilina

3. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4. Podajte daňové priznanie za rok 2020 do určeného termínu (15.2.2019)do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.

Ak ste právnická osoba…

1.„Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).

2.Ak ste v roku 2020 (až do termínu podania daňového priznania v roku 2018) na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5%dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v  časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2016 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.

3.Ak ste v roku 2020 nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.

4.Vyplňte v časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje MUSICA CLASSICA ŽILINA sú:

 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Jána Vojtaššáka 3147/3, 01008 Žilina

5.Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 4 uveďte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6.Podajte daňové priznanie za rok 2020 do určeného termínu a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.