Kontakt

MUSICA CLASSICA ŽILINA
Občianske združenie

Jána Vojtaššáka 3147/3
01008 Žilina
IČO: 42390567
DIČ: 2120227186

Predseda:
Vladimír Hvizdák
vhvizdak@gmail.com, +421 904 561 978

Všeobecné informácie:
Mgr. art. Diana Čornaková, MBA, DiS.art  – tajomník
zilina@musicaclassica.sk, +421 918 490 205

Bankové údaje:
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2183 3835
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.