Pocta Vrbovi a Wetzlerovi

Memoriál Vrba Wetzler je spomienkou na slávny útek z koncentračného tábora. Každoročne sa na záver pešieho pochodu z Osvienčimu do Žiliny jeho účastníci na čele s Fedorom Gálom a organizátormi z ICEJ stretnú u v Novej  synagóge Žilina, aby vyrozprávali svoje skúsenosti z cesty a stretli sa s verejnosťou. Tento rok to bude aj s pražským rabínom Karolom Sidonom, Gertou Vrbovou, Ľubou Lesnou a ďalšími hosťami. Na záver pochodu MUSICA CLASSICA ŽILINA pre Vás pripravila podujatie Pocta Vrbovi a Wetzlerovi –  podujatie, ktoré ponúka prepojenie živej hudby, hovoreného slova a vizualizácie. Zaznie Adagio od Samuela Barbera a Adagietto z 5. symfónie cis mol od Gustava Mahlera. Mahlerova hudba bude prepojená s videoart vizualizáciou Správy Vrbu a Wetzlera, ktorú odprezentuje Jakub Pišek a bude aj čítanie z knihy Rudolfa Vrbu. Orchester bude hrať pod taktovkou mladého žilinského dirigenta Lukáša Pohůnka. Toto podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pocta_Vrbovi_a_Wetzlerovi